Prijedlog uvođenja moratorija na implementaciju 5G mreže u Samoboru i okolici

2020-09-20

Nakon što su mediji objavili da se u Samoboru testira 5G mreža, grupa građana koja se ne slaže s uvođenjem mreže obratila se nadležnima sa prijedlogom za obustavu njene implementacije. Prijedlog, kojeg je potpisalo 50 građana Samobora i šire okolice grada upućen je u Gradsko vijeće Grada Samobora. 

Prema Poslovniku Gradskog vijeća, čl. 69., vijeće  donosi Statut, Poslovnik, odluke, godišnji proračun i projekcije za sljedeće dvije godine, izvještaj o izvršenju proračuna, deklaracije i rezolucije, rješenja, preporuke, naputke, programe, planove i zaključke, te daje vjerodostojna tumačenja odluka. Člankom 70. je definirano da se odlukom uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora koji su od općeg značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za Grad Samobor

U dijelu Pokretanje postupka, članak 76. pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo i gradonačelnik, ako Statutom ili drugim općim aktom nije određeno da prijedloge pojedinih odluka mogu podnijeti samo određeni predlagatelji". Slijedom navedenog, inicijativa građana Samobor bez 5G je 2.srpnja svakom vijećniku ponaosob uputila Prijedlog uvođenja moratorija na implementaciju 5G mreže u Samoboru i okolici, čime svaki od vijećnika u aktualnom sazivu Gradskog vijeća postaje mogući predlagatelj odluke o moratoriju

Na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. srpnja 2020. vijećnici su se jednoglasno složili da  sadržaj prijedloga moratorija treba biti obuhvaćen u dnevnom redu redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, što su prenijele službene mrežne stranice Grada: https://www.samobor.hr/grad/sjednica-gradskog-vijeca-grada-samobora-opet-u-bunkeru-n6135

Kako bi građani bili informirani o djelovanju inicijative, u privitku donosimo sadržaj naših prijedloga upućenih Gradskom vijeću. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i sukladno GDPR uredbi Vijeća Europe, potpisi članova inicijative nisu dostupni javnosti. © 2020 Građanska inicijativa Samobor bez 5G
Službena komunikacija i upiti o radu inicijative: samoborbez5g@gmail.com
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti